Co znamenají čísla popisná a orientační?

23.1. 2023

Co znamenají čísla popisná a orientační?

Označování domů

Pro označování domů se v minulosti užívaly štíty se zvířaty, rostlinami či symboly nebo jménem rodu, rodiny, osoby, které v nich bydlely. Ve městech se používaly i vývěsní štíty, označující profesi majitele domu.

Za vlády Marie Terezie v únoru 1770 bylo uzákoněno číslování domů. Prováděli ho vojáci, po směru hodinových ručiček. Obvykle začínali u nejdůležitější veřejné budovy, například panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost.

U obcí ležících podél cest se číslovaní začínalo prvním domem po pravé straně ze strany, ze které přijížděla vrchnost a po opačné straně se pak vracelo.

Novodobé číslování domů v Československu upravil zákon č 36/1960, doplnění pak přišlo několika dalšími vyhláškami postupem času.

Čísla se liší nejen barevným provedením, ale hlavně účelem a trváním stavby.

Číslo popisné

Označují se budovy pro trvalé bydlení či jiný dlouhodobý účel, je to jedinečné číslo v rámci celé obce.

Zrušení čísla popisného nebo evidenčního souvisí se zánikem budovy a nelze ho znovu přidělit nové budově.

Přidělení čísla zajištuje Obecní úřad, obvykle na žádost Stavebního úřadu. Vždy se přiděluje na základě geometrického plánu a prohlášením, že stavba odpovídá projektové dokumentaci a nevyskytly se žádné odchylky. Pokud ano, musí se přiložit nová projektová dokumentace

Popisná čísla se zjišťují na katastrálním úřadě. Na domě mají obvykle červenou tabulky s bílými číslicemi. Číslo popisné získají majitelé po kolaudaci a zápisu do katastru nemovitostí. Číslo je přiděleno v řádech dnů.

Vlastník nemovitosti je povinen, dle paragrafu 31-32 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, označit nemovitost a řádně ji udržovat. Jinak hrozí pokuta až 200 000 Kč za přestupek. Je to i ve vlastním zájmu kvůli záchranným složkám. 

Číslo orientační

Rozhodnutím obecního úřadu se k nemovitosti přiřazuje číslo orientační, je také jedinečné v rámci ulice.

Obvykle je nižší než číslo popisné a uvádí se za lomítkem, může obsahovat i malé písmeno z abecedy. Slouží hlavně ke zjednodušení orientace v ulici, většinou má modrý podklad s bílým číslem.

Udává pořadí v rámci ulice nebo náměstí, přidělují se od středu obce ke krajům, nebo od začátku ulice, a to vlevo lichá a vpravo sudá.

Rohové budovy mají jedno číslo orientační podle hlavního vchodu, v Praze se můžeme setkat až se třemi orientačními čísly. 

Číslo evidenční

Slouží k dočasnému nebo prozatímnímu bydlení či jinému netrvalému účelu. Často se značí nulou nebo E na cedulce před samotným číslem. Bývají na žlutém podkladu černě napsané. Takové číslo mají chaty, chalupy, domky v zahrádkářských koloniích.

Číslo domovní

Je soubor všech čísel na domě, tedy čísla evidenčního nebo popisného a čísla orientačního, pokud je přidělené. 

Číslo náhradní

Pokud je nemovitost ve výstavbě, může mít číslo náhradní, používá se jako označení budov, které nemají ještě oficiální číslo popisné. 

Nečíslované stavby

Jsou stavby, které čísla nemají a nečíslují se, jako jsou církevní stavby, vedlejší budovy náležející a přiléhající k hlavní budově – stodoly, garáže, zimní zahrady, skleníky či přístřešky veřejné dopravy.

Účinky přidělení čísla či čísel nastávají až zápisem do základního Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Praktické tipy Ze života realitní kanceláře