Daň z nemovitosti k 31. 5. 2023

18.5. 2023

Daň z nemovitosti k 31. 5. 2023

Vlastníte nemovitost a máte pocit, že byste se mohli lépe orientovat v problematice daní z ní plynoucích? Nebojte se, nejste sami! V tomto průvodci se dozvíte, jaké daně na nemovitosti platí, kdy je třeba platit a jak se vyhnout nepříjemným situacím s finančními úřady. Připravte se na lepší pochopení daní z nemovitostí a užijte si větší klid v duši při správě svého majetku.

Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023. Lhůta pro zaplacení celé částky daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2023.

V České republice platí daň z nemovitosti majitelé nemovitostí, kteří mají vlastnické právo k nemovitosti. Daň z nemovitosti je placena každý rok a výše daně se odvíjí od velikosti nemovitosti a od sazby stanovené obcí, ve které se nemovitost nachází. Výše daně z nemovitosti je stanovena jako součin tzv. vyměřovacího základu a sazby daně. Vyměřovací základ se stanovuje na základě údajů o hodnotě nemovitosti, kterou zpravidla stanovuje Finanční úřad na základě posudku nebo tržní ceny. Sazby daně se stanovují obcemi a mohou se lišit v různých obcích. Kromě toho existují i některá osvobození od daně z nemovitosti, například pro nemovitosti, které jsou v majetku církví a náboženských společností, pro nemovitosti, které slouží k výkonu zemědělské činnosti a mnoho dalších.

Podívejte se na Zákon 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
V roce 2023 jsou průměrné sazby daně z nemovitosti v České republice následující:
Sazby daně z nemovitosti se stanovují obcemi a mohou se v různých obcích lišit. V České republice existují tedy různé sazby daně z nemovitosti v závislosti na konkrétní obci, ve které se nemovitost nachází.
Obce mohou stanovit sazby daně z nemovitosti buď v procentech z vyměřovacího základu nebo v určitém pevném množství korun za jednotku vyměřovacího základu.
V roce 2023 jsou průměrné sazby daně z nemovitosti v České republice následující:
- Rodinné domy: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,29 % z vyměřovacího základu
- Bytové jednotky: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,41 % z vyměřovacího základu
- Pozemky: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,57 Kč za metr čtvereční vyměřovacího základu
Je důležité dodat, že tyto sazby jsou pouze orientační a mohou se v jednotlivých obcích lišit. Proto je nutné se předem informovat o konkrétní sazbě daně z nemovitosti v dané obci, ve které se nemovitost nachází.

338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
Rodinné domy: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,29 % z vyměřovacího základu
Bytové jednotky: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,41 % z vyměřovacího základu
Pozemky: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,57 Kč za metr čtvereční vyměřovacího základu
Je důležité dodat, že tyto sazby jsou pouze orientační a mohou se v jednotlivých obcích lišit. Proto je nutné se předem informovat o konkrétní sazbě daně z nemovitosti v dané obci, ve které se nemovitost nachází.

Obce mohou stanovit sazby daně z nemovitosti buď v procentech z vyměřovacího základu nebo v určitém pevném množství korun za jednotku vyměřovacího základu.
V roce 2023 jsou průměrné sazby daně z nemovitosti v České republice následující:
- Rodinné domy: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,29 % z vyměřovacího základu
- Bytové jednotky: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,41 % z vyměřovacího základu
- Pozemky: průměrná sazba daně z nemovitosti činí 0,57 Kč za metr čtvereční vyměřovacího základu

U zdanitelné stavby se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu:
1,0 v obcích do 1 000 obyvatel
1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel
1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel
2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel
2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel
3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel, ve statutárních městech a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech
4,5 v Praze;
Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů; koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0,
U budovy pro rodinnou rekreaci a budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci a u budovy, která plní doplňkovou funkci k těmto budovám, s výjimkou garáže, se základní sazba daně, případně zvýšená násobí koeficientem 2.
Vše je v zákoně 338/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí.

Pokud stále v této oblasti tápete, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

Praktické tipy Proč prodávat s námi