Daň z nemovitých věcí a povinnost daňového přiznání

11.1. 2024

Daň z nemovitých věcí a povinnost daňového přiznání

Získali jste v roce 2023 nemovitost?

Nově se vás týká daň z nemovitých věcí a je Vaší povinností do 31. ledna 2024 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

Kdo je povinen podat daňové přiznání? 

  • ten, kdo v roce 2023 nabyl do svého vlastnictví nemovitost
  • ten, kdo daroval nebo prodal část nemovitostí a stále vlastní nějakou nemovitost ve stejném kraji
  • ten, kdo vlastní déle nemovitost, ale v roce 2023 došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení výpočtu daně, např. ke změnám v:
  • druhu pozemku
  • užívání stavby
  • výměry (i na základě revize katastru)
  • přístavby či nástavby
  • částečné likvidace nemovitosti

Jestliže už nemovitost nevlastníte z důvodu prodeje, darování atp., i v tomto případě je nutné to oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Daňové přiznání se podává dopředu na zdaňovací období roku 2024, a to podle stavu k 1. lednu 2024. Během roku 2024 vypočtenou daň také zaplatíte (viz splatnost níže). 

Prosincové koupě nemovitosti jsou řešeny takto. Jestliže je uzavřená kupní smlouva a podán návrh na vklad vlastnického práva na katastrální úřad v prosinci roku 2023, ale katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva až v lednu 2024, je povinnost podat daňové přiznání. Důvod je ten, že jste se stali vlastníkem již zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva, který byl už v prosinci 2023.

Daňové přiznání se podává jen jednou po nabytí, prodeji či změně nemovitosti a následně další roky automaticky obdržíte informaci o výši daně k zaplacení. Buď složenkou nebo elektronicky.

Splatnost daně z nemovitých věcí na rok 2024 

Daň z nemovitých věcí je splatná:

1.   u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období,

2.   u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce vypočtené daně.

Praktické tipy