Daň z nemovitosti v kostce

22.1. 2023

Daň z nemovitosti v kostce

Daň z nemovitosti v kostce.

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají ti poplatníci, u nichž se změnily okolnosti  ohledně stanovení příslušné daně.

Kdo je povinen podat daňové přiznání daně z nemovitosti.

1/ Poplatníci, kteří nabyli do svého vlastnictví bytovou či nebytovou jednotku, pozemek, či zdanitelnou stavbu.

2/ Poplatníci, kteří provedli například přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, změnu výměry pozemku, přístavbu nadzemního podlaží, apod. 

3/ Poplatníci, kteří nemovitost darovali, prodali apod. nemusí daňové přiznání podávat a mohou jen Finančnímu úřadu tuto skutečnost pouze písemně oznámit, to však platí pouze v případě, že tito poplatníci již v příslušném kraji žádnou další nemovitosti nevlastní. V opačném případě, je třeba podat dílčí daňové přiznání.

Lhůta pro podání daňového přiznání.

Daňové přiznání jsou poplatníci povinni podat vždy nejpozději do 31. 1. nadcházejícího roku, kdy k této změně došlo.

Lhůta pro úhradu vypočtené daně.

Termín úhrady je stanoven nejpozději do 31. 5. nadcházejícího roku, kdy k této změně došlo. V případě, že vypočtená daň překročí částku 5.000,- Kč, je možné tuto úhradu rozložit do dvou splátek.  

Způsob podání daňového přiznání.

1/ papírová podoba

2/ elektronická podoba

3/ datová schránka - zasílá poplatník, který má tuto povinnost dle zákona, a dále od 1.1.2023 je tato povinnost přenesena i na všechny OSVČ.

Způsob úhrady (změna od roku  2023)

Od roku 2023 není možné již hradit tzv. bezplatnou daňovou složenku. Příslušným poplatníkům bude zaslána složenka (Poštovní poukázka A), prostřednictvím které je úhrada daně zpoplatněna dle aktuálního ceníku České pošty.

Praktické tipy Proč prodávat s námi