Otázka advokátní úschovy

22.4. 2024

Otázka advokátní úschovy

Otázka advokátní úschovy

Proč je advokátní úschova kupní ceny důležitá?

Pro naši realitní kancelář je advokátní úschova samozřejmostí, avšak není to pravidlem pro každého. Pojďme si společně krátce shrnout základní specifika a hlavní důvody proč advokátní úschovu využít.

Jedná se zpravidla o nejběžnější způsob řádné úschovy kupní ceny, a to zcela opodstatněně. Jak tedy probíhá?

Kupní cena se do úschovy skládá po podpisu kupní smlouvy smluvními stranami, ale vždy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Prodávajícímu je poté kupní cena vyplacena schovatelem po prokázání přepisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tento postup je pro obě smluvní strany velmi důležitý, jelikož advokátní úschova chrání v situaci, kdy by došlo k přepisu vlastnického práva na kupujícího a kupující by následně odmítl kupní cenu zaplatit, nebo naopak, že by z jakéhokoliv důvodu nedošlo k přepisu vlastnického práva ze strany prodávajícího a kupní cena mu byla vyplacena.

Kupující zároveň nemusí mít obavu, že by mezi podpisem kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva došlo k zatížení nemovitosti (např. zástavním právem či věcným břemenem), neboť v takovém případě by advokát peníze prodávajícímu nevyplatil. 

Jistě stojí za zmínku, že advokát je ze zákona pojištěn i proti profesní chybě.

Je vhodné si také ověřit, že advokát je skutečně registrován u České advokátní komory (ČAK) a má veškeré pravomoce výše uvedenou úschovu zajišťovat. Tuto informaci lze dohledat zde: http://vyhledavac.cak.cz/.

Pokud máte jakékoli dotazy k tomuto tématu, nebo i k jiným otázkám, týkajícím se koupě či prodeje nemovitostí, určitě se zastavte v naší realitní kanceláři a nebojte se zeptat na cokoliv. Rádi Vás u nás přivítáme a zodpovíme všechny vaše dotazy.

Praktické tipy Proč prodávat s námi