Skryté vady nemovitosti

7.2. 2024

Skryté vady nemovitosti

Skryté vady nemovitosti 

Skryté vady… strašák každého, kdo kupoval nemovitost. Hlavně u starších domů se smíšenou nebo kamennou konstrukcí domu.  

Vady nemovitostí můžeme rozdělit na zjevné a skryté, případně na odstranitelné a neodstranitelné (vadu nelze opravit). Vady zjevné a skryté popisuje občanský zákoník. Jejich definice jsou dlouhé a pro laický pohled složité. Ve zkratce se za zjevnou vadu považuje taková vada, kterou kupující musel s vynaložením pozornosti poznat již při převzetí nemovitosti. Např. trhliny ve zdech, špatná funkce oken a dveří, průhyb stropu, průsak vody nebo únik spalin z komínu. Naopak skrytou vadou může být například statický problém nosných konstrukcí, špatná hydroizolace, narušená mikrostruktura, jejíž následkem dochází k borcení apod. Věřím, že nikdo nemá v úmyslu prodávat nemovitost s vadou, o které by věděl, ale pokusil se ji zatajit. I tak se to ale ve výjimečných případech ve zprávách dočteme. 

Naprosto rozumím, že osoba, která není odborně proškolena nebo nemá vzdělání v oboru stavebnictví, takové skutečnosti přehlédne. To platí jak pro prodávající, tak i kupující, ale i realitní makléře, který je spíše zprostředkovatel prodeje (obchodníkem), než specialistou ve stavebním oboru. Jak tedy nepříjemným situacím s vadami předejít? Rozhodně si vyhraďte pro prohlídku nemovitosti dostatek času a důkladně si ji prohlédněte.

Já vždy zájemcům říkám, že je samozřejmě možné s sebou přivést odborníka, který nemovitost prohlédne po technické stránce. Mnohdy tak učiníme dvě prohlídky. První, kdy zjistí, zda o nemovitost mají opravdu zájem a dovedou si tam představit své bydlení. Následnou druhou prohlídku provedeme s odborníkem, který jim sdělí svůj pohled na technický stav. 

Zavolejte nám, rádi Vám vždy podáme aktuální a konkrétní informace ;)

Praktické tipy